Adósságkezelési esettanulmány   

Több cég azzal fordult hozzánk, hogy szerződéses jogviszonyba került egy magyar Kft.-vel, de a munka elvégzését követően nem kapták meg a vállalkozási díjat. Az adósság az alábbiak szerint alakult:

Egy budapesti cég szerződést kötött építési munkálatok elvégzésére. A munkát elvégezték, erről teljesítési igazolások kiállítására is sor került. A vállalkozási díj 4.143.965 Ft. A munka elvégzését követően a budapesti Kft. nem fizette ki a számlákat. Egy győri cég is szerződött a magyar Kft-vel, szintén építőipari munkák elvégzésére. A munkát a második cég a szerződésben foglaltak szerint elvégezte, azonban a magyar Kft. a vállalkozási díjat ez esetben sem fizette ki. A ki nem fizetett összeg összesen 22.901.760 Ft. Óbudai cég is vállalkozási szerződést kötött a magyar Kft-vel. A szerződésben foglaltak szerint az óbudai cég egy társasház elektromos munkáinak teljes körű kivitelezését végzi el. A munkát befejezték, de a budapesti kft. 15.900.000 Ft vállalkozási díjat nem fizette ki.

Egy Prágában székelő Cseh cég és a magyar Kft. is vállalkozási szerződést kötöttek. A szerződésben foglaltak szerint a Cseh cég ugyanannak a társasháznak a komplett vakolási munkálatait végzi el amelyen a harmadik cég is dolgozott. A negyedik cég befejezte a munkát, de a 6.645.385 Ft vállalkozási díjat a magyar Kft. nem fizette ki. Szegeden lévő cég egy 426 lakásos lakóépület falazási munkáinak elvégzésére vállalkozási szerződést kötött a magyar Kft-vel. A munkálatokat a szegedi cég elvégezte, a magyar Kft. az 1.521.163 Ft összeget nem fizette ki. Végezetül egy pozsonyi Szlovák cég egy apartman ház homlokzati szigetelési, gépészeti és elektromos strangok elfalazási, építési terület takarítási és egyéb kiegészítő, munkálatainak elvégzésére, valamint egy társasház homlokzati szigetelési munkálatainak teljeskörű elvégzésére vállalkozási szerződést kötött a magyar Kft.-vel. A vállalkozási díjat a magyar Kft. ez esetben sem fizette ki. Tartozása 28.879.595 Ft.

A ki nem fizetett vállalkozási díjak

Budapesti cég Győri cég Óbudai cég Prágai cég Szegedi cég Pozsonyi cég
4.143.965 Ft    22.901.760 Ft    15.900.000 Ft    6.645.385 Ft    1.521.163 Ft    28.879.595 Ft   
összesen: 83.470.705 Ft   

Tehát a hat vállalkozással kötött szerződések alapján a budapesti Kft. nem fizetett ki 83.470.705 Ft vállalkozási díjat, annak ellenére, hogy ő minden esetben felvette a munkálatokért járó összeget.

Az ügyben tájékozódtunk az adós cégről és megállapítottuk, hogy fizetésképtelen, a cégben nincs pénz. Hivatalosan a magyar kft. törzstőkéje 40.000.000 Ft, ami elegendő lett volna a vállalkozási díjak egy részének kifizetésére. Megállapítottuk továbbá, hogy a munkálatokért átvett vállalkozási díjat ami nyilvánvalóan magasabb összeg, mint az alvállalkozók felé fennálló 83.470.705 Ft-os tartozás - amit a magyar Kft. ügyvezetője eltüntetett -, valamint a törzstőke sem áll rendelkezésre, megalapozza bűncselekmény gyanúját.

A budapesti Kft. ellen közben felszámolási eljárást rendeltek el. Arra az álláspontra jutottunk, hogy a felszámolás során a cégben lévő pénz semmi esetre sem elegendő arra, hogy kielégítsék belőle a hitelezők igényét. A magyar Kft. vezetősége azonban több más cégben érdekelt, jó módban élnek, komoly vagyonuk van. Megbízóink igényét a magyar Kft. vezetőinek magánvagyonából lehet teljesen vagy részben kielégíteni. Ez úgy lehetséges, hogy a bűncselekmény körülményeit feltárjuk és kezdeményezzük az eljárást.

Igénybe vettük cégünk okleveles közgazda- és igazságügyi adószakértőjét. Kértük, hogy a cégünk által beszerzett beszámolókat tanulmányozza át, és készítsenek írásos szakvéleményt. Véleményük alapján egyértelművé vált, hogy a magyar Kft. vezetősége megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy szándékosan megtévesztette a vele szerződő személyeket azzal, hogy a vállalkozási díjat kifizeti. Ezzel a magatartással folyamatosan tévedésben tartotta a vele szerződéses jogviszonyban lévő vállalkozókat. Tekintettel arra, hogy a felszámolási eljárás elrendelésre került, a cégiratokban szereplő 40.000.000 Ft törzstőke nem állt rendelkezésre. Amennyiben volt fedezet a vállalkozási díjak kifizetésére és nem tette, egyenes szándékkal valósult meg a cselekmény. Amennyiben nem állt rendelkezésre az összeg - ezt támasztja alá a felszámolási eljárás - akkor a 2012. évi C. törvény (Btk.) 407. §-ba ütköző és minősülő saját tőke csorbítása bűntett megalapozott gyanúja állapítható meg. A szándékos nem fizetés, a hitelezőkkel szemben tanúsított magatartás, a magyar Kft. vezetőségének cégérdekeltségei, a pénz kimentésére utalnak. Megbízóink nevében feljelentést tettünk a Btk. 373. szakasz (1) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés szerint minősülő különösen nagy értékre elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja és a Btk. 407. §-ba ütköző és minősülő saját tőke csorbítása bűntette megalapozott gyanúja miatt. A feljelentésben bejelentettük, hogy megbízóink polgári jogi igényüket a büntető eljárás keretein belül kívánják érvényesíteni, ezen feljelentésben részletezett alaptartozás és a késedelmi kamatok vonatkozásában.

Tekintettel arra, hogy álláspontunk szerint valószínűsíthető illetőleg megalapozottan feltehető, hogy feljelentett személy és társai magánvagyonuk elrejtését, rendelkezési joguknak átruházását, elidegenítését vagy megterhelését megkísérlik, a Be. 160. szakasz (2) bekezdése alapján biztosítási intézkedés alkalmazására tettünk javaslatot magánvagyonuk vonatkozásában, melynek kiterjesztését kértük foganatosítani a cégérdekeltségek tulajdoni részhányadára is.

A nyomozás elrendelésre került.

Amennyiben igénybe kívánja venni adósságkezelési szolgáltatásunkat, vegye fel velünk a kapcsolatot!


Várjuk megrendelését!