Adósságkezelési tevékenységünk   

Az Euro Detection Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság jogszerű kintlévőségek kezelése terén kínál komplex szolgáltatást. Adósságkezelő szolgáltatásunkat törvényes, de hatékony eszközök felhasználásával végezzük, ezzel garantálva a gyors eredményt. Képzett szakembereink a helyzet elemzését követően terv kidolgozásával teszik lehetővé az érdekelt felek jogainak és kötelezettségeinek érvényesítését.

Cégünk minden tevékenységét, így az adósságkezelést is diszkréten, a titoktartási kötelezettség szabályainak betartásával végzi. Megbízónkkal folyamatosan egyeztetjük lépéseinket, és folyamatosan tájékoztatjuk az elért eredményről. Célunk elsődlegesen peren kívüli megállapodás létrehozására, de ennek hiányában a peres eljárást, vagy a büntetőeljárást is előkészítjük, kezdeményezzük, és az eljárásban megbízónk segítőjeként közreműködünk.

Nemperes vagy peres eljárást megelőzően pontos felmérést készítünk az adós anyagi viszonyairól mind céges, mind magánvagyon vonatkozásában, feltárjuk az esetleges kimentett vagy másra átruházott ingó és ingatlan értékeket. Adósság fogalmán egyaránt értjük a pénzbeli kintlévőséget, és a nem pénzbeli kintlévőséget is, amikor a követelés elmaradt szolgáltatásból vagy hibás teljesítésből fakad.

Tekintettel arra, hogy a hitelező cégek vagy magánszemélyek nem egyforma anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, kidolgoztunk egy új többszintű szolgáltatást, mely az adósságkezelésen túl a megelőzésre is komoly hangsúlyt fektet. Speciális ajánlatunkkal ügyfélbarát szolgáltatásainkat kívánjuk szélesíteni és a súlypontokat áthelyezni a megelőzésre. érdeklődjön valamelyik elérhetőségünkön!

Kintlévőségekkel összefüggő nyomozási tevékenységünk táblázatban

Tevékenység Alap Kiegészítö Plusz Plusz kiegészítö
Iratok áttanulmányozása igen igen igen igen
Adósról részletes információk beszerzése igen igen igen igen
Felszólítások (írásban, személyesen) igen igen igen igen
Speciális nyilvántartásokban ellenőrzés igen igen igen igen
Cégünkkel dolgozó jól képzett ügyvéd ajánlása igen igen igen igen
Adóssal szembeni végrehajtások figyelése nem igen igen igen
Eljárások kezdeményezése nem nem igen igen
Az összes cégérdekeltség kigyűjtése nem nem nem igen
Adóssal szemben csőd, végelszámolás és felszámolás figyelése nem nem nem igen
Eljárások alatt folyamatos támogatás nem nem nem igen

A számla rendezéséig, ezzel a bélyegzővel ellátott levélben tájékoztatjuk az üzletfeleket és a hatóságokat.

Ezt a csomagot ajánljuk azoknak a cégeknek és magánszemélyeknek, akik szeretnék kihasználni a jogszabályok által biztosított lehetőségeket az adósságkezeléshez. Ez a csomag a kintlévőség kezeléséhez tartozó tevékenységet, melyet az alapcsomag tartalmaz, valamint az adós cég vagy magánszemély részletes vizsgálatát, elemzését tartalmazza.

Kiegészítő csomag tartalmazza:

 • A rendelkezésre álló iratok áttanulmányozása, véleményezése
 • Az adós cégről vagy magánszemélyről információk beszerzése, különös tekintettel mőködésére, tevékenységére, más adósságaira
 • Az adós tájékoztatása arról, hogy a kintlévőséggel összefüggésben magánnyomozásba kezdtünk
 • Fizetésre felszólítás a hatályos jogszabályok szerint írásban tértivevényesen
 • Személyesen és kommunikációs eszközökön keresztül munkatársaink által az adós folyamatos felszólítása, kizárólag a jogszabályokban megengedett módon
 • Az adós cég vagy magánszemély vagyoni helyzetének felmérése, különös tekintettel a kimentett vagyonra. A vizsgálatot kiterjesztjük a hozzátartozói körre is
 • Vagyonkimentés esetén megbízónkkal közöljük megállapításainkat, átadjuk az adatokat, hogy eljárást kezdeményezhessen
 • Amennyiben az adós cég vagy magánszemély tevékenysége bőncselekmény elkövetésére vagy más jogi norma sértésére utal, a megbízónkat tájékoztatjuk, hogy feljelentést tehessen.

_____Vissza az oldal elejére_____

Ezt a csomagot ajánljuk azoknak a cégeknek és magánszemélyeknek, akik szeretnék kihasználni a jogszabályok által biztosított lehetőségeket az adósságkezeléshez, valamint a jogszabályok által biztosított lehetőségek alapján, amennyiben jogi norma sértés történt, cégünket kívánja az eljárás kezdeményezéséhez igénybe venni. Ez a csomag a kintlévőség kezeléséhez tartozó tevékenységet, melyet a kiegészítő csomag tartalmaz, valamint az adós cég vagy magánszemély részletes vizsgálatát, elemzését tartalmazza, valamint a feljelentések beadványok megfogalmazását, szakszerő elkészítését.

Plusz csomag tartalmazza:

 • A rendelkezésre álló iratok áttanulmányozása, véleményezése
 • Az adós cégről vagy magánszemélyről információk beszerzése, különös tekintettel mőködésére, tevékenységére, más adósságaira
 • Az adós tájékoztatása arról, hogy a kintlévőséggel összefüggésben magánnyomozásba kezdtünk
 • Fizetésre felszólítás a hatályos jogszabályok szerint írásban tértivevényesen
 • Személyesen és kommunikációs eszközökön keresztül munkatársaink által az adós folyamatos felszólítása, kizárólag a jogszabályokban megengedett módon
 • Az adós cég vagy magánszemély vagyoni helyzetének felmérése, különös tekintettel a kimentett vagyonra. A vizsgálatot kiterjesztjük a hozzátartozói körre is
 • Vagyonkimentés esetén megbízónkkal, egyeztetve vizsgálatot, illetve eljárást(okat) kezdeményezünk, a beadványokat hivatalos leveleket megfogalmazzuk és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz továbbítjuk.
 • Amennyiben az adós cég vagy magánszemély tevékenysége bőncselekmény elkövetésére vagy más jogi norma sértésére utal, a feljelentést megfogalmazzuk, a feljelentést mellékletekkel látjuk el és a hatósághoz továbbítjuk.

_____Vissza az oldal elejére_____

Ezt a csomagot ajánljuk azoknak a cégeknek és magánszemélyeknek, akik szeretnék kihasználni a jogszabályok által biztosított lehetőségeket az adósságkezeléshez, valamint a jogszabályok által biztosított lehetőségek alapján, amennyiben jogi norma sértés történt, cégünket kívánja az eljárás kezdeményezéséhez igénybe venni. Ez a csomag a kintlévőség kezeléséhez tartozó tevékenységet, melyet a plusz csomag tartalmaz, valamint az adós cég vagy magánszemély részletes vizsgálatát, elemzését tartalmazza, valamint magában foglalja a feljelentések beadványok megfogalmazását, szakszerő elkészítését és az ügy szakmai figyelemmel kísérését, az ügyek lezárásáig a panaszok, fellebbezések és egyéb beadványok elkészítését

Plusz kiegészítő csomag tartalmazza:

 • Az adós cégről vagy magánszemélyről információk beszerzése, különös tekintettel mőködésére, tevékenységére, más adósságaira
 • Az adós tájékoztatása arról, hogy a kintlévőséggel összefüggésben magánnyomozásba kezdtünk
 • Fizetésre felszólítás a hatályos jogszabályok szerint írásban tértivevényesen
 • Személyesen és kommunikációs eszközökön keresztül munkatársaink által az adós folyamatos felszólítása, kizárólag a jogszabályokban megengedett módon
 • Az adós cég vagy magánszemély vagyoni helyzetének felmérése, különös tekintettel a kimentett vagyonra. A vizsgálatot kiterjesztjük a hozzátartozói körre is
 • Vagyonkimentés esetén megbízónkkal, egyeztetve vizsgálatot, illetve eljárást(okat) kezdeményezünk, a beadványokat hivatalos leveleket megfogalmazzuk és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz továbbítjuk.
 • Amennyiben az adós cég vagy magánszemély tevékenysége bőncselekmény elkövetésére vagy más jogi norma sértésére utal, a feljelentést megfogalmazzuk, a feljelentést mellékletekkel látjuk el és a hatósághoz továbbítjuk.
 • A 7. illetve a 8. pontban kezdeményezett eljárásokat figyelemmel kísérjük, az ügyek lezárásáig az esetleges panaszt, fellebbezést elkészítjük, és megbízónk érdekében szakértői segítséget biztosítunk.

_____Vissza az oldal elejére_____

Hazánkban sajnálatos módon "horribilis" mértéket öltött a "körbetartozás", vagy más szakszóval "lánctartozás". A nem fizetők csak egy része nem tud fizetni, a nagyobb rész azonban nem akar különféle okokra hivatkozva. Cégünk az Euro Detection Consulting Kft. fő célként tőzte maga elé a "körbetartozás" elleni harcot. Igyekeztünk a költségeket a legminimálisabb szintre csökkentve az elérhető legmagasabb szolgáltatást nyújtani ügyfeleinknek. Ahhoz, hogy ezt minél eredményesebben meg tudjuk tenni, beszereztük a szükséges hatósági engedélyeket. ügyfeleink érdekében dolgoztuk ki az "Optimum" fantázianevő csomagunkat, mely keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

Optimum csomag tartalmazza:

 • A vállalkozási szerződések megkötése előtt a szerződő feleket megbízhatósági szempontból lenyomozzuk. (A magánnyomozáshoz rendőrségi engedéllyel rendelkezünk)
 • A szerződéseket átnézzük és megbízónkra előnytelen, vagy félreérthetően megfogalmazott részekre felhívjuk a figyelmet, javaslatot teszünk azok kijavítására, átfogalmazására. (Jogi szakemberek segítségével)
 • A megkötött szerződéseknél figyelemmel kísérjük a munkát, a szerződésben foglaltak betartását, a szerződő felek esetleges negatív magatartását dokumentáljuk, hogy későbbi vitás helyzetek megelőzhetőek legyenek. (építőipari, közgazdasági, adó- és jogi szakemberek segítségével)
 • Megbízónk minden szerződését ellátjuk "garancia logóval", annak jelzésére, hogy figyelemmel kísérjük a munkát és szerződésben foglaltak betartását.
 • Amennyiben mégis keletkezik kintlévőség az adósságkezelés plusz kiegészítő csomagban leírtak szerint járunk el.
 • Külön megegyezés alapján pl. az építési területet őrizzük, az építési anyagokat rendszeresen ellenőrizzük. (Vagyonőrzéshez rendőrségi engedéllyel rendelkezünk)
 • Szükség esetén ügyfeleink kívánságára hatósági eljárást kezdeményezünk, és ott képviseljük megbízóink érdekeit.
 • Ügyfeleinkkel üzleti kapcsolatba kerülő cégeket az IRM cégnyilvántartásában ellenőrizzük, a cégkivonatot beszerezzük.

_____Vissza az oldal elejére_____