Könyvelési hibák esettanulmány   

Cégbiztonsági munkánk során, egy több országban telephellyel rendelkező cégnek átvettük a könnyvviteli, és a pénzügyi tevékenységét.

A nemzetközi szállítási cég, több európai országban rendelkezett irodaépülettel. Magyarországon, mint zártkörű részvénytársaság került bejegyzésre. Tevékenysége széleskörű és több száz alkalmazottja van.

A munka megkezdésekor a könyveléssel összefüggő összes iratot, bizonylatot, számlát, bevallást és minden ezekkel összefüggő iratot áttanulmányztunk és az alábbiakat állapítottuk meg: (csak néhány negatívumot emeltünk ki)

  • A gazdasági események nem alaposan kerültek könyvelésre
  • A működés szervezettségét biztosító szabályzatok hiányoznak, vagy nem részletesen vannak elkészítve
  • Jogilag nem minden esetben rendezett a tulajdonjog
  • Problémás a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása
  • Az apportként kapott részesedések nem mindíg kerül dokumentálásra. Gyakran nem követik a befektetések értékváltozását, és nem érvényesítenek értékvesztést.
  • A forgóeszközök vonatkozásában is sok a hiba. Elnagyolt a leltár, a csökkent értékű készleteket teljes értékűnek veszik, az értékvesztés fogalmilag és tartalmilag keveredik, nincs rendezve a leltáreltérés. A különböző helyen tárolt készletek valamint az idegen készletek nincsenek kimutatva.
  • Az ügyfelek között gyakran el nem ismert teljesítést tartanak nyilván.
  • A hosszű lejáratu kötelezettségek között nem történt átsorolás a rövidlejáratúak közé, a lejárat évére.

A hibákat kijavítottuk és a továbbiakban szakszerűen és zavartalanul folyt a munka, a cég vezetése megnyugodott

Várjuk megrendelését!