Üzleti hírszerzés esettanulmány   

Tényállás:

Egy Dél-Magyarországon működő gazdasági társaság vezetője azt tapasztalta, hogy az utóbbi hónapokban lecsökkent a megrendeléseinek száma, pedig a szolgáltatás színvonala nem változott.

A konkurens cégek megrendelései szinten maradtak, sőt még növekedtek is. Arról is beszélt, hogy a saját termékük néhány jellegzetessége a konkurencia termékein felfedezhetőek.

A Dél-Magyarországi település ahol a megbízó cég székhelye van és ez az általa gyártott termék

A gazdasági társaság vezetője kérte, hogy tárjuk fel az ok-okozati összefüggéseket, hiszen ez az egyik napról a másikra történt, és állapítsuk meg, hogy mit csinálnak rosszul, illetve a konkurencia mit csinál jól.

Előzetes megállapításaink:

 • A megbízó cég korábbi ügyfelei, egymásnak ellentmondó, furcsa módon nyiltakoztak és alkottak véleményt
 • Minden korábbi ügyfélnél elhangzott, bár más-más formában, hogy a piacon azt vásárolják, ami olcsóbb
 • Megbízónk forgalmának visszaesésével egyidőben a konkurens cégek (3 cég) marketing tevékenysége fellendült, ezen belül egy külföldi cégé különösen
 • A szakértői vélemények alapján valóban felfedezhetően a megbízó cég termékeinek pozitív sajátosságai a külföldi konkurens termékein

Cégünk komoly szintű nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakembere, aki az ügyben az üzleti hírszerző tevékenységet is folytatta, felvetette az árkartell lehetőségét. Az volt a határozott véleménye, hogy ez a gyors "piaci átrendeződés" bizony lehet árkartell eredménye is. Ennek a lényege Magyarországon is az, hogy a piaci verseny helyébe a kartellben résztvevők megállapodása lép. Zömében ez "gentleman's agreement", azaz írásba nem foglalt szóbeli megállapodás formájában történik.

A jogszabályok kizárólag azokat a megállapodásokat engedélyezi, amelyek a piaci egyensúly fenntartása érdekében, azaz a gazdasági erőfölény elleni védekezésre jönnek létre. A tiltott árkartell esetében még véletlenül sem erről van szó, hanem egyértelműen az üzleti előny megszerzéséről. A leghatározotabban ez irányba indultunk el, céluk a munkatársunk elképzelésének megerősítése vagy kizárása volt. Pár hónapos hírszerzés során megállapítottuk, hogy esetünkben a konkurens cégek egyértelműen a versenykorlátozásra törekedtek, ami számukra komoly gazdasági előnnyel járt. Ez tulajdonképpen a nagyon jó minőségű terméket gyártó megbízónk magyar piacról történő kiszorítására irányult.

Megállapításaink az üzleti hírszerző tevékenységünk során:

A 3 konkurens cég szóban megállapodást kötött, mely keretében:

 • Megegyeztek termékeik árában
 • Rögzítették is az árakat, így az árképzés függetlenné vált a piaci viszonyoktól
 • Megállapodtak abban is, hogy árváltoztatást csak együtt foganatosíthatnak
 • Az árkartellt egy külföldi cég kezdeményezte és ezzel párhuzamosan a másik két céghez beépített egy-egy dolgozót, hogy folyamatosan ellenőrizni tudja a megállapodás betartását
 • Ez a külföldi cég megbízónk cégébe kb. egy évvel korábban beépített egy olyan dolgozót, aki technológiai kérdések vonatkozásában szerzett nekik meglehetősen jelentős információt
 • A másik két céget is félrevezette ez a külföldi cég, hiszen nem árulta el, hogy jogosulatlan technológiai információkat szerez és a saját termékeinél ezt fel is használja
 • A külföldi cég távlati célja az volt, hogy minden konkurenciától szeretett volna megszabadulni, egyeduralomnra törekedett a piacon

A begyűjtött adatok, információk és dokumentumok értékelése-elemzése után megállapítottuk:

 • A 3 cég megállapodása nem járul hozzá a termelés vagy a forgalmazás ésszerűbb megszervezéséhez, vagy a műszaki vagy a gazdasági fejlődés előmozdításához, vagy a környezetvédelmi helyzet vagy a versenyképesség javulásához, hanem kizárólag a 3 cégnek jelent előnyt, ráadásul a többi cég, mint pl. a mi megbízó cégünket ellehetetleníti
 • A megállapodásból származó előny, a legcsekélyebb mértékben sem a fogyasztóhoz, illetve az üzletfélhez jut
 • A gazdaságilag indokolt közös célok eléréséhez szükséges mértéket ez a megállapodás erőteljesen meghaladja
 • Lehetővé teszi a szóbanforgó termékekkel kapcsolatban a versenyt
 • Az árkaltellt kezdeményező külföldi cég partnereit is igyekezett becsapni, sőt a megbízónk termékeinek üzleti titkait is ellopta

Az alábbi intézkedéseket foganatosítottuk:

 • A Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény IX. fejezetében foglaltak alapján, bejelentésünket megtettük a Gazdasági Versenyhivatalnál
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 419. § (1) bekezdésébe ütköző és a második bekezdés szerint minősülő "versenytárs utánzása" büntett megalapozott gyanúja miatt büntető eljárást kezdeményeztünk.

A külföldi cég vonatkozásában több országban felmerült probléma

Összegzés:

 • Összegezve, az eljárások megindultak és a probléma megoldódott.
 • A hatósági eljárások során megállapítást nyert, hogy megbízónk cégét csődbe kívánták juttatni, és ennek érdekében tömörültek árkartellbe és technológia információkat is megszereztek jogosulatlanul
 • Az általunk feltárt adatoknak illetve a kezdeményezett eljárásoknak nemzetközi vonatkozásai is voltak. Azóta megbízónk cége jól mőködik, a megrendelések száma nőtt.
 • A jogsértő cégek felelősségrevonása megtörtént!
 • Az árkartellt kezdeményező, azóta Magyarországról kivonult külföldi cég tönkrement. Megbízónk újra zavartalanul végezhette üzleti tevékenységét.

Amennyiben igénybe kívánja venni üzleti hírszerzés szolgáltatásunkat, vegye fel velünk a kapcsolatot!


Várjuk megrendelését!